Flere består fag- og svenneprøven: Kun ett fylke er bedre enn Nordland

37 prosent av de som fullførte fago og svenneprøven i Nordland endte med bestått meget godt. Det er over landsgjennomsnittet.

37 prosent av de som fullførte fago og svenneprøven i Nordland endte med bestått meget godt. Det er over landsgjennomsnittet. Foto:

DEL

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere får fag- og svennebrev. Det kommer fram i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

 – Dette er gode nyheter! Norge trenger flere fagarbeidere. Forrige uke fikk vi tall som viser at flere får læreplass, nå håper jeg flere ungdommer blir inspirert til å velge yrkesfag når de skal søke på videregående denne våren, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i meldingen.

Det ble avlagt 27 570 fag- og svenneprøveri løpet av skoleåret 2017-18, og totalt fikk 93 prosent av dem som avla prøvene karakterene beståtte eller bestått meget godt.

– Sammenlignet med skoleåret 2011–12 har antallet fag- og svennebrev økt med 19 prosent. Arbeidet med å skaffe flere læreplasser fortsetter med full kraft. Det er positivt å se at det også har vært en vekst på hele 82 prosent blant dem som får fagbrev etter opplæring i skole, sier fortsetter statsråd Sanner.

Fylkesresultatene viser at 29 prosent av dem som fullførte prøvene i Norge fikk bestått meget godt. I Nordland er resultatet godt over landssnittet, og 37 prosent av lærlingene i fylket endte med bestått meget godt. Dette er nest best i Norge, kun slått av Vest-Agder på 38 prosent.

Resultatene viser også at 56 prosent av lærlingene i Nordland fikk bestått, mens 6 prosent ikke besto.


 
Fylke

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

Sogn og Fjordane

25 %

72 %

4 %

Telemark

35 %

61 %

4 %

Oppland

29 %

67 %

4 %

Møre og Romsdal

30 %

65 %

5 %

Hedmark

30 %

65 %

5 %

Finnmark

31 %

64 %

5 %

Troms

27 %

68 %

5 %

Trøndelag

29 %

66 %

6 %

Vestfold

32 %

62 %

6 %

Vest-Agder

38 %

57 %

6 %

Akershus

25 %

69 %

6 %

Rogaland

36 %

58 %

6 %

Nordland

37 %

56 %

6 %

Østfold

32 %

61 %

7 %

Aust-Agder

26 %

67 %

7 %

Buskerud

30 %

63 %

8 %

Hordaland

23 %

67 %

10 %

Oslo

21 %

68 %

12 %

Hele landet

29 %

64 %

7 %

Artikkeltags