Gå til sidens hovedinnhold

NTG og BODØ KOMMUNES IDRETTSPOLITIKK

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyres råkjør mot den politiske posisjonen i saken om NTG-etablering, nå sist fra Jørgen Fjørtoft 01.06, krever et tilsvar.

Den politiske ledelsen i Bodø kommune er stolt over satsinga på skole, men også på idrett og anna kultur.  Utenom Bankgatahallen i samarbeid med fylkeskommunen, ble det ikke bygd et eneste idrettsanlegg i Bodø forrige bystyreperiode, og heller ikke skolebygg med tilhørende gymsaler. Nå har vi en stor idrettslig offensiv:

 • I år ferdigstiller vi turnhallen.
 • Vi bygger klatrehall.
 • Vi inngår samarbeid med fylkeskommunen om et stort idrettsbygg på den nye videregående skolen i Rønvika.
 • Vi bygger rulleskiløype på Bestemorenga.
 • Vi har tilført Idrettsrådet mer ressurser for å sikre god samhandling mellom lagene og satsing på integrering.
 • Vi planlegger isflate/ishall.
 • Vi er i dialog med fotballklubbene og idrettsrådet om en ny fotballhall.
 • Vi skal ruste opp idrettshallen på Tverlandet når skolen er bygd.

Denne nye offensiven går jeg ut fra at idrettslagene merker seg.

NTG-etablering i Bodø er anbefalt av fylkeskommunen og vedtatt av departementet. Til fylkeskommunen vil jeg spørre: Hva betyr denne anbefalingen for idrettsfagtilbudet på Bodin videregående skole? Idrettslinja har hatt stor betydning for idrettsungdom i Salten, og potensialet for utvikling av dette tilbudet er betydelig.

Bodø kommune har ikke uttalt seg om etablering av NTG-tilbud på videregående nivå. Vi har sagt nei til etablering av en ny ungdomsskole i NTG-regi. Bodø kommune har ansvar for å utvikle et godt grunnskoletilbud. Det satser vi mye ressurser på, og i løpet av perioden vil vi ha tilført minst 100 nye stillinger i grunnskolen: Lærere, helsesøstre, miljøarbeidere, SFO-personale o.a. Høyre har ingen forslag i sine budsjetter til styrking av grunnskolen.

Det er mange grunner til at vi er imot etablering av en ny privat u-skole:

 • Etableringen «stjeler» tilskott som vi vil bruke på fellesskolen.
 • Grunnskolen skal være for alle. Ikke bare for de som er villig til å betale 30 – 50 000 i året i skolepenger.
 • Vi har en betydelig kompetanse i idrettsfag i den ordinære grunnskolen. Det idrettslige tilbudet som NTG skisserer for u-skoleelever, er jo ikke spesialisering, men satsing på grunntrening. Det arbeider vi med å få til i den ordinære grunnskolen, og her er det store muligheter for samarbeid med idretten i Bodø.  

NTG er kompromissløs på at etableringen gjelder både videregående og ungdomsskole. Det er nesten ingen steder i landet der en slik ungdomsskole er opprettet. Hvorfor er det så avgjørende med denne ungdomsskolen? Vi merket oss i behandlingen av denne saken, at idretten i Bodø var delt i synet på denne etableringen, og at uttalelsen fra Bodø Idrettsråd var svært nyansert.

Nå oppfordrer vi idretten i Bodø om å støtte den politiske ledelsen i Bodø i arbeidet med en offensiv idrettspolitikk.

Kommentarer til denne saken