Vil bruke hunder i narkosøk på skoler: - 12-åringer får kjøpt LSD

Dialog: Bodø vidergående skole hart hatt utfordringer med elever som misbruker narkotiske stoffer.

Dialog: Bodø vidergående skole hart hatt utfordringer med elever som misbruker narkotiske stoffer. Foto:

Av
DEL

- Fremskrittspartiet ønsker å gjøre skolehverdagen enda tryggere. Derfor ønsker vi å tillate politiet å bruke narkotikahunder i sitt rusforebyggende arbeid på de videregående skolene. Det er klar risiko for nyrekruttering, mer salg og økende misbruk, hvis skolen blir opplevd som et fristed, sier Kari Storstrand, fylkestingsrepresentant for Frp.

- Vi skal selvsagt hjelpe dem som får rusproblemer, men vi må også ta hensyn til alle de andre elevene. Det kan oppstå uheldige situasjoner i skolesituasjonen, hvis elever er ruset i skoletiden, fortsetter hun.

Derfor fremmet Fremskrittspartiet vedlagte uttalelse i fylkestinget som nylig var samlet i Mosjøen, om bruk av politihund i rusforebyggende arbeid i videregående skoler.

Typer hundesøk med politihund kan benyttes i forebyggende øyemed på følgende måter, ifølge Fremskrittspartiet:

  1. Søk etter narkotika utenfor og i skolens nærområde. Dette vil følge regler for søk med hund på offentlig sted.
  2. Søk etter narkotika i skolens fellesarealer utenfor ordinær skoletid. Søket gjennomføres etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen. Elevenes skap og private eiendeler undersøkes ikke.
  3. Søk etter narkotika i skolens fellesarealer i ordinær skoletid. Søket gjennomføres etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen. Elevene holdes atskilt fra hundesøket og elevenes skap og private eiendeler undersøkes ikke.
  4. Generell demonstrasjon av bruk av hund til å oppspore narkotika. Demonstrasjonen skjer etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen. Demonstrasjonen skal foregå på en måte som sikrer at elever og deres eiendeler ikke blir gjenstand for søk. 

12 år og LSD

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i august 2013 at bruk av hund til søk på elever eller deres eiendeler, ikke skulle gjennomføres inntil ordningen var evaluert.

- De siste månedene har media skrevet flere artikler om rusbruk blant unge. Det fremkommer at antall narkotikasaker der de involverte er under 18 år har i enkelte områder doblet seg i løpet av 2018. Ungdommer helt ned i 12-årsalder får kjøpt stoffer som LSD, skriver partiet i pressemeldingen.

Krimsjefen i Bodø-politiet uttrykte bekymring for utviklingen tidligere i år, der spesielt Bodø videregående skole har hatt politiets fokus.

Minst 60 elever på denne skolen skal være involvert i kriminalitet tilknyttet narkotika.

Antall unge som blir henvist til ruspoliklinikken har skutt i været, ifølge Frp. Forebyggende enhet i politiet forteller om tøffere miljø med store mengder narkotika som: Cannabis, xanor, sobril, rivotril, LSD, ecstasy, GHB, amfetamin, kokain, skriver partiet.

Nordland fylkesting mener det forebyggende arbeidet må styrkes for å ivareta skolehverdagen for elever flest. Det er ikke en rettighet å ta med seg ulovlige rusmidler på skolens fellesarealer, og fylkestinget foreslår derfor at det må tillates bruk av hund i søk etter narkotika i skolens fellesarealer i ordinær skoletid.

- Søket skal gjennomføres etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen, men elevene trengs ikke holdes atskilt fra hundesøket og elevenes skap og private eiendeler kan undersøkes som del i skolens forebyggende arbeid mot narkotikakriminalitet, skriver Nordland Frp.

Artikkeltags