To skoler i Bodø og to i Levanger kan nå smykke seg med tittelen universitetsskole, kommer det fram i en pressemeldinge utsendt av Nord Universitet onsdag formiddag.

Skolene det er snakk om i Bodø er Bankgata skole og Løpsmark skole. Fra og med skolestart høsten 2018 kan disse kalle seg universitetsskoler.

Lang prosess

Da Nord universitet søkte etter pilotskoler til Universitetsskoleprosjektet, fikk de massiv respons. Etter en lang prosess landet de på de fire valgte skolene.

– Det er flere universiteter i Norge som har erfaring med tilsvarende prosjekt. Vi har jobbet mye med å hente inn erfaringer fra disse, men samtidig er vi klare på at vi skal skape noe eget, basert på vår historie og våre tradisjoner, sier prosjektleder Arve Thorshaug ved Nord universitet i pressemeldingen.

– Dette er en viktig milepæl, fortsetter han.

De siste månedene er det blitt jobbet intenst med å utvikle prosjektet, men også på å komme i posisjon opp mot vertskommunene.

– Vi har utviklet prosjektet både i form og innhold, men også fått gjennomført søkerseminarer i Levanger og Bodø, og deretter gjort et utvalg av skoler.

Nord-prosjekt

Thorshaug er tydelig på at han ser på dette som et Nord-prosjekt, der erfaringene fra prosjektet skal komme flere enn kun vertskommunene til gode.

– Vi skal være rause på erfaringsutveksling. Gjennom prosjektet ønsker vi å utvikle sterkere og mer formelle samhandlingsarenaer mellom undervisnings- og praksisfeltet. Hovedmålet er å utvikle grunnskolen og lærerutdanninga, sier han i pressemeldingen.