Bodø bruker mer penger enn andre kommuner på skole: – Jeg er overrasket

En god lærertetthet skal gi mindre spesialundervisning. Det skjer ikke i Bodø. Den øker.