Tiendeklassinger i Bodø scorer dårligere enn nasjonalt nivå

-  Det er ingen grunn til at elevene i Bodø skal score dårligere enn resten av landet, fastslår rådmannen om resultatene for tiendeklassingene i elevundersøkelsen.

- Det er ingen grunn til at elevene i Bodø skal score dårligere enn resten av landet, fastslår rådmannen om resultatene for tiendeklassingene i elevundersøkelsen. Foto:

Bodøs tiendeklassinger scorer bra faglig, men dårligere enn nasjonalt på for eksempel mestring og trivsel..

DEL

Elevundersøkelsen for skoleåret 2018–19 viser at sjuendeklassingene i Bodø er omtrent på nasjonalt nivå når det gjelder målinger på læringskultur, mestring og elevdemokrati med mer, mens tiendeklassingene scorer dårligere.

– Dette er noe Bodø kommune må se nærmere på. Det er ingen grunn til at elevene skal ha dårligere score enn resten av landet, skriver rådmannen, som legger fram sak om tilstand og ressursbruk i skolen i 2018 for velferdsutvalget 16. oktober og bystyret 31. oktober.

Mens elevene i Bodø i Bodø ligger over nasjonalt nivå på faglige resultater, ligger de under i elevundersøkelsen.

Dette er hva elevundersøkelsen måler:

læringskultur, elevdemokrati og medvirkning, faglig utfordring, felles regler, trivsel, mestring, utdanning og yrkesveiledning, støtte fra lærerne, motivasjon, vurdering for læring, støtte hjemmefra.

Når det gjelder mobbing, rapporterer 42 elever i sjuende klasse at de blir mobbet to til tre ganger i måneden. I tiende klasse er det 56 elever som rapporterer det samme. I sjuende klasse har Bodø kommune hatt nedgang de senere årene, mens det i tiende har variert, med en topp nå i 2019, oppsummerer rådmannen.

Artikkeltags