«Jurister i Helsedirektoratet skal vurdere om det er lov å skjevfordele koronavaksiner geografisk til områder med høyt smittetrykk.

Hvis vi skjevfordeler ut fra bostedsadresse, betyr det at vi kommer til å diskriminere med tanke på helsehjelp, og det må vi faktisk se på, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.. Spørsmålet er om smittevernlovens bestemmelse kan trumfe det andre lovverket i en krisesituasjon, sier han.

Tirsdag fulgte regjeringen anbefalingen. En slik fordeling innebærer at noen bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer enn planlagt, mens 330 kommuner må gi fra seg vaksine, ifølge VG.»

Ut fra et rettferdighetsprinsipp forventer jeg at en slik skjevfordeling ikke finner sted; det vil ikke være riktig å ta vaksine fra eldre under 75 og gi den til yngre personer i innvandrertette bydeler i Oslo. Oslo kommune har vært nødt til å bruke store beløp i ekstraordinære tiltak for å informere befolkningen med innvandrerbakgrunn, en informasjon som foreligger gratis fra myndighetene både lokalt og nasjonalt.

Koronarelatert informasjon har blitt oversatt til utallige språk og distribuert til bydeler med særlig høy innvandrerandel. Dette viser manglende initiativ med å holde seg informert om hva som skjer i landet de bor i, og en generell mangel på forståelse av hvordan det norske samfunn fungerer.

Oslo kommune styres av partier som i alle år har stått for en stadig økning av antall asylsøkere og migranter som skulle bosettes i byen, men når konsekvensene blir alvorlige og uhåndterlige; må de ha særbehandling som slår ut negativt for nordmenn.

Det er beklagelig at vi midt i en pandemi atter en gang har fått demonstrert hvor virkelighetsfjern venstresidens asyl- og flyktningpolitikk har vært, og at dette noen gang skal føre til noen berikelse for Norge er det bare å se fullstendig bort fra.