Gå til sidens hovedinnhold

Skiftet til hydrogen på Vestfjordfergene kan gi et nytt industrieventyr i Salten

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Tirsdag ble det kjent at Troms Kraft kjøper seg inn i Glomfjord Hydrogen. Dermed hardner kampen om det kommende hydrogenmarkedet i Salten til.

Glomfjord Hydrogen samarbeider fra før med franske Air Liquide, og får nå en meget kapitalsterk aktør inn på eiersiden. Men Glomfjord er ikke det eneste stedet i Salten som ønsker seg hydrogenproduksjon i framtiden.

Selskapet Green H AS ønsker å etablere seg med sitt produksjonsanlegg for hydrogen på Langstranda i Bodø, mens Gasnor og Sogn og Fjordane Energi har pekt ut Sundsfjord i Gildeskål som mest egnet for deres fabrikk.

Det er neppe plass til alle tre, og så langt peker nok Glomfjord seg ut som favoritt. Stedet har lang erfaring med produksjon av hydrogen og kan bygge på eksisterende kompetanse i dagens Industripark.

Det betyr ikke at Glomfjord er sikker på å vinne denne kampen. Alt avhenger nemlig av hvem Statens vegvesen velger som leverandør til de nye hydrogenfergene som skal betjene Vestfjordbassenget fra 1. januar 2024.

Fristen for å komme med tilbud er satt til april, og det er ventet at valget av leverandør kan skje før sommeren.

Denne satsingen skal reduserer CO2-utslippene fra Vestfjordfergene med 26.500 tonn årlig sammenlignet med dagens ferger. Det tilsvarer et årlig utslipp fra 13.000 dieselbiler. Skiftet av drivstoff åpner også for flere avganger og bedre regularitet på sambandene.

Utslippsreduksjonene gjør dette til en sentral del av Norges grønne skifte, men det forutsetter lokal produksjon av hydrogen. Hvis ikke vil klimavinninga fort gå opp i spinninga.

Dermed åpner dette også for å gjøre Salten til en sentral hub i utviklingen av en ny grønn teknologi. Med fergeleveransene som kjerne vil det også kunne produseres hydrogen som kan benyttes på andre områder.

Det skaper muligheter for enda mer industriell utvikling lokalt. Bare i første omgang kan vi ifølge daglig leder i Glomfjord Hydrogen, Finn Nordmo snakke om investeringer opp mot milliarden, og 30 nye arbeidsplasser.

Nordland er et av landets fremste industrifylker, ikke minst basert på rikelig tilgang på kraft. Det er en av våre store konkurransefordeler når det gjelder etableringen av ny industri.

Produksjon av enda en grønn energibærer vil styrke den fordelen enda mer. Og de vil vi trenge. For dem som trodde industrialderen var over tar nemlig feil.

Det grønne skiftet er helt avhengig av ny teknologi og nye produkter, og dersom Nordland og Salten kan ligge i forkant av den utviklingen vil det kunne gi mange arbeidsplasser framover.

Og det vil kunne skje uavhengig av hvem som vinner anbudet.

Kommentarer til denne saken