Gå til sidens hovedinnhold

Skeive i kommunene i Nordland trenger handlingsplan nå!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var vondt å åpne avisen i dag og lese om Ingrid Marie som har fått skjellsord basert på seksuell orientering slengt etter seg. Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig hendelse. Ingen skal måtte oppleve det som Ingrid Marie opplevde og vi som samfunn har som ansvar å sørge for at det ikke skjer. Jeg vil applaudere deg, Ingrid Marie og berømme deg for at du tok veien til politiet som er riktig instans. Det er et fåtall som går til anmeldelse i slike saker.
Dersom Avisa Nordland fortsatt har sommerblomsten, håper jeg den går til deg, og hvis ikke er det kanskje på tide å gjeninnføre den?

Hva er hatkriminalitet?
I følge politiet er hatkriminalitet straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger. Det kan være på grunn av etnisitet, religion, livssyn, homofil orientering eller nedsatt funksjonsevne.

Hatefulle ytringer er omhandlet i Straffelovens § 185 og sier følgende”
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.

Når noen blir utsatt for hatefulle ytringer eller vold som følge av seksualitet, hudfarge, religion, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk opprinnelse rammer det ikke bare den personen det hatefulle ble ytret til, men til hele gruppen denne er en del av. Det skaper frykt.
I følge BUFDIR ble det anmeldt 92 saker om hatkriminalitet i 2018, men samtidig har de også tall som tilsier at rundt 2 av 3 som opplever hatkriminalitet ikke anmelder saken til politiet. Det betyr at det bare er 37% av de som opplever hatkriminalitet som anmelder det til politiet. Politiet opplyser også at det har vært en stor økning i anmeldelser. Du er en av ytterst få som anmelder og er derfor en superhelt.
Regjeringen har som uttal mål at Norge skal være det beste landet for skeive å bo i. I følge Rainbow map som utarbeides av ILGA, havnet vi i 2017 på en andreplass, mens vi i 2019 falt ned på en femteplass. Rangeringen baserer seg på hvilket lovverk og rettigheter de ulike landene har for skeive og vi straffes for ikke å ha forbud mot konverteringsterapi og at vi ikke har forbud mot ”normaliserende” kirurgi på barn.
Skal vi klatre opp handler det både om hvordan vi behandler våre medmennesker i det daglige, det handler om holdningsskapende arbeid og det er også i aller høyeste grad politisk.

Rainbow map og hendelsen som den Ingrid Marie så ufortjent ble utsatt for viser med all tydelighet hvor viktig det er at vi fortsatt kjemper og at alle som mener at vi alle skal få elske hvem vi vil og være den vi er, gjør dette med å støtte lokale og nasjonale arrangementer, prosjekter og organisasjoner som kjemper for skeives rettigheter.
Det bør også være en tydelig beskjed til politikerne.
Under historiens første og eneste PRIDE i Bodø ble det arrangert en debatt der deltagerne etter hvert så behovet for en egen handlingsplan for hvordan kommunen skal jobbe for å sikre like muligheter og en trygg hverdag og fremtid for skeive i kommunen. Jeg vet at dette i ettertid ble tatt opp i kommunen men at forslaget falt.
Jeg vet at Ingrid Marie ikke er alene og det er utopi å tro at hun blir den siste. Det er gjerne slik at det hatet som ikke rammer en selv, ser en ikke. Det betyr på ingen måte at den ikke finnes. Jeg håper at dette blir en oppvekker både for Bodø kommune og andre kommuner i Nordland.

Første mann til mølla for å få på plass en god handlingsplan.
Så håper vi på nytt PRIDE i Bodø i nær fremtid.

Kommentarer til denne saken