Gå til sidens hovedinnhold

Skavdalslia sier nei til Nord Studentsamskipnad

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som beboere i Skavdalslia sier vi nei til:

• Studentblokker som rager 8–14 meter rett opp, tar fra oss lys, utsikt og sol, og avviker fra reguleringsplanen.

• Sjenerende innsyn fra de mange hyblene som er planlagt ut mot alle omkringliggende hus.

• Massiv og kompakt bygningsmasse som framstår skjemmende og gigantisk i et veletablert boligområde med eneboliger. De passer ikke inn og strider med §5.1.3 i kommunens arealplan.

• Utnyttelsesgrad på mer enn 33 prosent som strider med reguleringsplanen for området.

• Studentby som en dårlig ettertanke som skal sprenge seg inn midt i et rolig boligstrøk etablert på 70- og 80 årene.

• Plutselig skal vi få dobbelt så mange studentboliger som eneboliger i Skavdalslia

• En stor økning i antall boenheter og studenter som igjen fører til mer fest, mer bråk og større gjennomtrekk av mennesker i området. Politiet må rykke ut flere ganger på grunn av uro og bråk til Mørkvedlia studentpark og sliter med å opprette ro og orden. Nå vil Studentsamskipnaden flytte denne belastningen inn i hjertet av Skavdalslia. Det skaper uro og utrygghet for folk i nabolaget, ikke minst for barnefamiliene.

• Flere folk som gir mer trafikk. Det blir mer biltrafikk, noe som skaper trafikkfarlige områder for myke trafikanter som skolebarn langs skolevei. Området er allerede utrygt og uoversiktlig flere steder, og planen har ikke nok parkeringsplasser. Nok et avvik fra reguleringsplanen.

• Å bli frarøvet fri- og fellesarealer som fotballbane og vei. Vi trenger åpne og grønne plasser.

• Utgraving av myrområdet som studentboligene ligger på. Flere rapporterer om synkende grunnforhold i området og vi er svært bekymret fra som kan skje om massene graves ut.

• Riving av studentboliger som fortsatt er brukbare.

• At Nord Samskipnaden vil tvinge seg på med bygg som er for store for området, og uvettig bruk av penger. Hvorfor ikke bygge på et sted der reguleringsplan og omland legger til rette for å bygge stort?

• Studentboliger uten tilfredsstillende uteområder. I dag klumper studentene seg med grill og telt på en liten plen. Når de blir nesten tre ganger så mange, hvor skal de da være?

• Anleggsperiode hvor det må skje store massive inngrep og som vil være tidkrevende. Veiene er smale, uten fortau og de fleste må kjøre gjennom anleggsområdet for å komme til husene sine.

Hvor befinner kommunen seg som bl.a. ikke stiller krav til en grundig konsekvensutredning fra Nord Studentsamskipnad?

Har kommunen allerede forhåndsgodkjent de mange avvikene og uten videre akseptert alle de negative konsekvensene for det eksisterende nabolaget?

MEN: Vi sier ja til studenter som vil bo i området vårt i boliger som er tilpasset strøket og Bodø Kommunes gjeldende reguleringsplan.

Kommentarer til denne saken