Inntekt og formue i Tysfjord

Se hvem som hadde høyest inntekt og formue i Tysfjord kommune i 2018.