Inntekt og formue i Røst

Se hvem som hadde høyest inntekt og formue i Røst kommune i 2018.