Inntekt og formue i Meløy

Se hvem som hadde høyest inntekt og formue i Meløy kommune i 2018.