Inntekt og formue i Hamarøy

Se hvem som hadde høyest inntekt og formue i Hamarøy kommune i 2018.