Blant Bodøs 100 rikeste finner vi bare 20 kvinner

Klart flest menn på topplistene for 2018.