Støre og Vedum messer stadig om at man må stramme inn, og de har laget stramt budsjett verre en noensinne. Det paradoksale er at Norge har ei hellig ku som det er forbudt å melke. Oljefondet, som nå er over 12000 milliarder. Retorikken er at man kan ikke bruke av disse pengene for da vil inflasjonen øke. Men hva er forskjellen ved å bruke skyhøye skattepenger for drift av Norge, enn å bruke av Oljefondets oenger? Jeg har jo vært av den formening at oljeinntektene skal brukes til å skape velferd og trivsel i dette landet, i stedet for å spekulere i aksjer og eiendom, og i mange etiske tvilsomme foretak. Så er faren også stor for at et kraftig børsfall kan redusere oljefondets kapital drastisk. Ja, i verste fall fordufte.

Så forsøker men jo også å selge myten om at det er til framtidige generasjoner man sparer. Men når tid begynner de framtidige generasjoner? Vi som lever i dag er jo en av de framtidige generasjoner i forhold til da oljeinntektene begynte å eskalere. Er det da ikke på tide at disse pengene kommer oss til del, i stedet for å tyne befolkningen med skatter og avgifter?