Livet er så skjørt! Livet går så fort!! I det ene øyeblikket ler man og koser seg, i det neste ligger man for døden. Min kjære, inderlige svigermor ligger nå på siste reis i en alder av kun 78.

Det gir meg refleksjoner. Jeg er 63, og føler meg som 30. Det som bekymre meg mest er at det har tatt under et år på sykehjem, før hun ender sitt liv. Vi bor i et av verdens rikeste land, ug vi har ikke råd til fysioterapitjenester på sykehjem! Muskulaturen som engang fikk deg fra A til B svinner hen fort! Det letteste blir å plassere deg i en rullestol. Tempoet og underbemanningen på de kommunale sykehjemmene, gjør at dette rettferdiggjøres!?

Når det gjelder Bodø kommune, så etterlyser jeg en mer aktiv ordfører og politikere, som faktisk evner å se hvor skoen trykker og så gjøre noe med dette! Pinnerød er mest opptatt av å hylle Bodø Glimt, og glemmer alt annet! Med eller uten munnbind! Må si jeg gruer virkelig til at det blir min tur! Hvem skal gi den pleie og omsorg som alle fortjener da?

Sykepleiermangelen er allerede et faktum. Tallene stiger for hvert år som går. Hva gjøres fra helsepolitikerne for å rekruttere til yrket, og for å hindre den flukten fra yrket som vi ser hver dag? Pandemi, nedskjæring, omstrukturering, omplassering, budsjettsprekk, økt krav til inntjening, effektivitet er vanlig vokabular på offentlige helseinstitusjoner pr i dag! Hvor er logikken i at et sykehus skal tjene penger? Gå med overskudd?

DRG-systemene må avvikles snarest! Total endring av helsevesenet må til nå, før det er for sent! Vi er avhengig av alle yrkesgrupper på et sykehus/ sykehjem, men politikerne må forstå at det ikke nytter å bygge opp en topptung administrasjon, og hyre økonomer for å få dette i balanse!

Hva skal balansere? Hva med omsorg og det å gi gode og trygge helsetjenester til folket? Staten - altså vi - må kunne evne å gi den beste behandling og omsorg til alle - når vi en gang trenger det! Dette er bare skammelig og trist å bivåne, som pårørende og som ex spesialsykepleier! Godt valg neste gang! Dagens regjering evner ikke annet enn festtaler! Etterlyser handling - NÅ!