Styret ved Nord universitet skal fredag vedta kriterier for framtidig studiestedsstruktur.

I dag har universitetet ni studiesteder: Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos, Nesna, Sandnessjøen, Stjørdal, Steinkjer og Vesterålen.

Det kan bli aktuelt å kutte.

Fakultet for sykepleie og helsefag er i dag tilstede på sju av studiestedene. I framtiden ønsker de kun å være tilstede på to, maksimum tre steder, ifølge nettstedet Khrono.

— Dette er hva vi tenker må til for at vi skal bli et robust universitetsfakultet som også kan være konkurransedyktig og synlig nasjonalt og internasjonalt. Vi har noen miljøer som allerede er der, og noen som er et stykke unna. Noen av disse er på steder det ingen andre fakulteter er representert, sier dekan Trine Karlsen til Khrono.

Fakultet for sykepleie og helsefag er på sju studiesteder i dag: Bodø, Levanger, Vesterålen, Mo i Rana, Namsos, Stjørdal og Sandnessjøen. I sitt innspill kommer dekan Trine Karlsen med en pekepinn på hva fakultetet anbefaler i framtiden.

Hvis det blir to studiesteder tenkes ett studiested knyttet til Helse Nord og ett knyttet til Helse Midt-Norge. Hvis alternativet er tre studiesteder vil disse være knyttet til de regionale helseforetakene.

En endelig beslutning skal tas på styremøtet i mai, men kan bli utsatt til september hvis forslaget medfører vesentlige endringer for enkelte studiesteder og lokalsamfunn.