Så forenklet ser det ut til at nyhetsredaksjonene i våre to største TV-kanaler velger å angripe høstens lokalvalg. Og dermed underbygges inntrykket av at lokalvalget ikke er så viktig, avgjørelsene fattes andre steder enn i kommunestyresalene.

Valgkortet er kommet og vi kan forhåndsstemme i dag, om vi vil. Ved forrige kommunevalg kom det inn ca. 6300 forhåndsstemmer i Bodø, av totalt 22719 stemmer. Og det tallet utgjorde 59,1 prosent av antallet stemmeberettigede i Bodø.

Det er et latterlig lavt tall og forteller om et stort demokratisk problem: Lokalvalget ansees ikke som verdt å bruke tid på. Holdningen synes å være at det er i Oslo og på Stortinget det skjer.

Lokalt selvstyre

I våre naboland Sverige og Danmark er situasjonen annerledes. Der er deltakelsen i lokalvalgene betydelig større. I Sverige har de lokalvalg og riksvalg samme dag, men god oppslutning om begge - selv om det også der er færre som stemmer lokalt enn nasjonalt.

Men den viktigste forskjellen på Norge og våre naboland er at det lokale selvstyret er sterkere i Sverige og Danmark. I Norge har Staten en betydelig kontroll over kommunenes økonomi, noe som jo er helt avgjørende for hva man kan gjøre lokalt. Det såkalte lokale handlingsrommet er begrenset.

I Sverige og Danmark er lokalt selvstyre grunnlovsfestet, i Norge har vi ikke fått det til selv om saken har vært oppe til behandling på Stortinget fire ganger.

Kombinasjonen av at det kommunale selvstyret utfordres kontinuerlig fra sentralt hold og at sterke riksmedier lager et riksshow ut av lokalvalget, er etter min oppfatning to vesentlige grunner til at så få velger å benytte stemmeretten sin ved lokalvalg. Norges største avis, VG, skal imidlertid ha ros for sin valgomat hvor de i år har lagt ned et imponerende arbeid i å finne ut hva lokale politikere i alle landets kommuner mener om viktige lokale saker.

Ikke imponerende

Det er omlag 38 000 stemmeberettigede i Bodø kommune. For to år siden benyttet over 29 000 seg av valgkortet sitt og engasjerte seg i Stortingsvalget. Det er langt fra imponerende, men likevel nesten 6000 flere enn ved lokalvalget to år tidligere.

Det blir spennende å se hvordan deltakelsen blir i år, men jeg er ikke spesielt optimistisk.

Børre Arntzen, redaktør i Bodø By