Skal utrede bygging av 40 omsorgsboliger og helsehus

Det kan bli oppført inntil 20 tilrettelagte boliger for heldøgns omsorg både på Oppeid og Drag.