Skal utbedre utsatt veistrekning: – Det gir en risiko for ulykker både for arbeidere og trafikanter

Statens vegvesen har sendt ei utredning til Samferdselsdepartementet, som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022–2033.