Gå til sidens hovedinnhold

Skal smittevernet fungere er det avgjørende med presis og konsistent informasjon

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Er pandemien i realiteten over?

Ja, dersom vi skal tro overlege Preben Aavitsland i FHI. I helga sendte han ut en Twitter-melding med en graf som viser stadig færre sykehusinnleggelser på grunn av covid-19. Den medfølgende teksten var: «Det var den pandemien».

Dette fikk både helseminister Bent Høie og Aavitslands sjef, FHI-direktør Camilla Stoltenberg til å rykke ut. De to kom med likelydende utspill rett etter at Aavitslands melding var blitt kjent: «Pandemien er ennå ikke over i Norge».

Aavitsland har senere moderert seg og kaller nå meldingen en «spissformulering om at alt går bra». Det var nok også det den var.

Men uansett bidrar slike soloutspill til å skape unødig forvirring om hva situasjonen er når det gjelder pandemiene og hvordan vi bør forholde oss til den. Og det bør ikke være folkehelsemyndighetenes oppgave.

I sak har antakelig Aavitsland et godt poeng. Pandemien er under god kontroll i Norge akkurat nå. Både antall smittede og antall alvorlig syke synker stadig, i takt med at temperaturene øker og stadig flere av oss blir vaksinerte.

I fjor sommer hadde vi på det laveste kun tre smittede i hele landet i løpet av en dag. Det betød i realiteten at pandemien var slått ned.

Vi vet alle hva som skjedde etterpå, noe som viser hvor små marginer det her er snakk om. Selv om vaksineutrullingen går bra vil det ennå gå lang tid før vi har den flokkimmunitet som hindrer nye smitteutbrudd.

Ja, vi har allerede flere pågående utbrudd i dag, blant annet i Saltdal, Hammerfest og Trondheim. For dem som bor der må det være svært merkelig å få høre fra FHI at pandemien er over fordi færre nordmenn på landsbasis er innlagt på sykehus.

Å hindre slik alvorlig sykdom, og i verste fall død, er utvilsomt det aller viktigste i smittebekjempelsen. Men pandemien handler om mye mer.

Den handler også om angst, isolasjon og et hverdagsliv satt på vent, og det gjør det også for dem som ikke er så uheldige å bli smittet. At også disse tar de nødvendige hensyn til smittevernet er avgjørende for å hindre ny smitte.

Skal vi få til dette, også når smitten faller, er det avgjørende med presis og konsistent informasjon fra våre helsemyndigheter. Det åpner ikke for privatpraktiserende helsepolitikk via Twitter.

Nå får denne meldingen neppe de store konsekvenser, til det ble den for raskt korrigert. Landet kommer etter all sannsynlighet til å gå inn i tredje fase av gjenåpninga i midten av juni.

Det betyr enda større frihet for oss alle, men også et enda større ansvar for at de smitteverntiltakene som ennå vil gjenstå overholdes.

Da trenger vi ikke mer forvirring fra toppen.

Kommentarer til denne saken