Skal kutte 15 millioner: - Klarer ikke å innfri fristen

Arbeidet med å ta ned driftsnivået til Steigen komme er forsinket.