Skal få jobbe videre med veiprosjekt på E6: Målet er å korte ned byggetiden og spare penger