Gå til sidens hovedinnhold

Skal det grønne skiftet i Nordland lykkes trengs det flere ladestasjoner - nå!

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Salget av elbiler i Nordland økte med 98 prosent i 2021. Det viser ferske tall fra Norsk elbilforening.

De viser at det ble kjøpt 2.748 elbiler i fylket i 2021, mot 1.388 i 2020. Samtidig viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken at dette utgjør 53,7 prosent av alle nybilkjøp i Nordland i 2021.

Dette er svært oppløftende tall, og Norsk elbilforening mener det skyldes en kombinasjon av et mer utbygd ladenettverk og større tilgang på elbiler med lang rekkevidde, stor bagasjeplass og hengerfeste.

Dette er egenskaper ved en bil som åpenbart gjør det lettere for bilister i Distrikts-Norge å velge elektrisk. Det bekreftes også av tallene på landsbasis, der elbilsalget i 2021 utgjorde 65 prosent av det totale nybilsalget.

Tross oppgangen ligger altså Nordland fremdeles godt under landsgjennomsnittet.

Også innad i Nordlander det store forskjeller. I 20 av Norges 356 kommuner lå slaget av elbiler i 2021 under 30 prosent. Blant disse finner vi seks nordlandskommuner, inkludert Hamarøy og Saltdal.

Overfor Aftenposten forklarer kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening dette i stor grad med for få ladestasjoner.

Pr. nå er det ingen ladestasjoner i 73 norske kommuner. 22 av disse ligger i Nordland, derav fire i Salten; Steigen, Beiarn, Gildeskål og Meløy. Og i mange av de andre kommunene finnes det kun en eller noen få og sentralt plasserte ladere.

Norges satsing på elbiler har vært en av de mest suksessfulle delene av det grønne skiftet.

Vi ligger helt i verdenstoppen, og selv om elektriske kjøretøyers klimaeffekt over tid er noe omstridt er de åpenbart en viktig del av en total løsningen for et utslippsfritt samfunn, ikke minst når det gjelder transport av folk og varer.

Men elbiler alene er ikke nok; det må også skapes en infrastruktur som gjør at at de kan tas i bruk over hele landet.

Først da vil det være mulig å ta i bruke skattlegging av fossildrevne biler som et effektivt tiltak. Uten den infrastrukturen på plass vil en slik omlegging av avgiftssystemet ramme distriktene uforholdsmessig hardt.

Det er da også hovedgrunnen til at regjeringen nøler med å ta i bruk dette virkemidlet.

Den sterke veksten i salget av elbiler i Nordland viser en sterk vilje blant innbyggerne til å agere klimavennlig i sin hverdag.

Skal den viljen opprettholdes, og styrkes, må de som kjører elbil oppleve at dette er mulig uten for store problemer, også når man er nødt til å tilbakelegge store avstander.

Da kreves det en enda sterkere satsing på å anlegge nye ladestasjoner, både i de kommuner som ikke har noen, og de som har for få.

Det er allerede ting på gang her. For eksempel utstyres nå stadig nye deler av Riksvei 17 (Kystveien) gjennom Nordland med ladere, anlagt med offentlig støtte. Det vil fjerne seks kommuner fra lista over de med null ladestasjoner.

Det er et viktig framskritt som viser at det nytter. Men det er ikke nok.

Skal det grønne skiftet i Nordland lykkes, trengs det langt flere ladestasjoner over hele fylket, og de må komme raskt.

Kommentarer til denne saken