Prosjektet skal gjennomføres. Det er vårt mål. Men i likhet med alle andre som skal bygge noe nytt og dyrt, må vi være sikre på at vi har nok penger til å betale for oss.

Det var usikkerhet rundt vår egen del av finansieringen, akkurat her vi står i dag, som gjorde at Avinors styre vedtok å utsette byggestart for ny flyplass den 20. januar i år. Gjennom pandemien har Avinor hatt en inntektsreduksjon på 14 milliarder kroner. Staten har kompensert om lag halvparten av dette i driftstilskudd. Selv om vi kutter kostnader og utsetter investeringer og vedlikeholdsarbeid, trenger vi likevel å komme over toppen av kneika før det er forsvarlig å starte opp Bodø-prosjektet – dessverre.

Ikke politisk spill

Denne beslutningen handler ikke om politisk spill om penger, eller om påstått uvilje fra Avinor med tanke på å gjennomføre dette. Den handler om økonomiske realiteter. Prosjektet, ny flyplass i Bodø, har vi forpliktet oss til. Og det har hele veien ligget til grunn at Avinor skal bidra økonomisk, tilsvarende kostnaden ved å ruste opp og vedlikeholde dagens flyplass.

Samtidig må vi se beslutningen om dette i et større perspektiv. Det handler om vår økonomiske evne sett i sammenheng med hele lufthavnstrukturen vår. Vi har 43 flyplasser i hele landet, og Avinor har mange pågående prosjekter som blir skadelidende av den økonomiske situasjonen vi står i.

Derfor må Avinor sikre at økonomien er på plass til å gjennomføre prosjektet på en god måte, og styret vårt må være trygg på at vi tåler å bære den økonomiske forpliktelsen. Det er jobben til et ansvarlig styre.

Sette tæring etter næring

Se for deg følgende: Du og ektefellen din har bestemt dere for å bygge drømmekjøkkenet. Men av ulike grunner har dere plutselig ikke har råd likevel. Det betyr ikke at dere ikke vil ha det, eller at dere ikke er motivert for å bygge det. Det betyr heller ikke at dere aldri kommer til å bygge drømmekjøkkenet deres. Det betyr rett og slett at akkurat nå, må dere ha litt mer penger på bok før dere kan gå til forhandleren og skrive under på at snekkeren kan starte. Sånn er det for oss også.

Utviklingen i luftfarten de neste årene er fortsatt svært usikker, selv om utviklingen nå endelig ser mer positiv ut.

Derfor vil beslutningen vår om utsettelse gi oss bedre mulighet til å styrke prosjektet og ta ned risikoen, i tillegg til å avklare de finansielle rammevilkårene.

I tiden fram til styret i Avinor på nytt skal behandle denne saken i desember vil prosjektet fortsette, men med en noe redusert framdrift.

Jeg har stor forståelse for at beslutningen i januar var en tung beskjed å få, særlig for Bodø kommune som vi har jobbet så tett med. Men vi er fortsatt positivt innstilt til prosjektet og ønsker at dette skal realiseres.

Les også

Folk, forsvar og ny flyplass