Gå til sidens hovedinnhold

Skal Bodø lykkes med å balansere budsjettene vil det måtte merkes på tjenestetilbudet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det var dystre tall Bodøs nye kommunedirektør Kjell Hugvik la fram fire dager inn i sin funksjonstid: Bodø kommune ligger an til et driftsunderskudd på 63 millioner kroner i år.

Hovedårsaken til underskuddet er høyere pensjonskostnader enn man hadde regnet med, 50 millioner mer i forhold til budsjettet.

Nå er ikke de endelige pensjonskostnaden klare før i januar 2022, så dette tallet kan bli endret. Men det kan like godt medføre enda høyere pensjonskostnader som lavere.

Uansett kommer Bodø kommune til å måtte dra med seg et stort underskudd fra 2021 inn i neste år. Det vil måtte få konsekvenser for driften, og kommunen må allerede nå begynne å se på hvor de kan kutte.

Det blir ikke lett. Årsaken til underskuddet er nemlig ikke bare økte pensjonskostnader. Bodø kommune har heller ikke lyktes fullt ut med de innsparinger de allerede har igangsatt.

For eksempel har barnevernstjenesten belastet kommunekassen med ni millioner kroner mer enn budsjettert. Også resten av helse- og omsorgssektoren, oppvekst og kultur ligger an til store underskudd.

Av de 153 millioner kronene Bodø kommune hadde planlagt å effektivisere driften med i løpet av 2021 mangler det fortsatt 58 millioner.

Krisen i kommunens økonomi bør likevel ikke overdrives. 63 millioner kroner er mye penger, men det utgjør under 1 prosent av det årlige budsjettet. Bodø er også en kommune med store inntekter og fortsatt vekst.

Sett i forhold til andre, mindre kommuner er økonomien definitivt under kontroll. Men det betyr ikke at det blir lett å skape balanse.

Bodø kommune står foran en storstilt utbygging i forbindelse med Ny by – ny flyplass, og det vil kunne gi store, kortsiktige utgifter. Og at man heller ikke i år ser ut til å komme i mål med vedtatte innsparinger, lover ikke godt for at Bodø plutselig skal klare det neste år.

Skal kommunen lykkes med å balansere budsjettene vil det måtte innebære en del harde prioriteringer, prioriteringer innbyggerne vil merke gjennom redusert tjenestetilbud.

Slik skaper gjerne protester, noe som er vanskelig å takle for politikere som vil gjenvelges. Da er det letter å gi etter, og satse på at økte inntekter skal dukke opp. De gjør gjerne det; kommuner på Bodøs størrelse blir ofte vinnere i kampen om midlene.

Men man kan ikke basere en kommuneøkonomi på det, da havner man hele tiden på defensiven og går glipp av en rekke muligheter for å satse.

Det er også viktig å understreke at mens det er kommunedirektørens jobb å oppfylle budsjettene, er det politikernes jobb å gi ham redskapene til å gjøre det. Det skjedde ikke alltid under den gamle rådmannen.

Det er å håpe Hugvik ikke lider samme skjebne.

Kommentarer til denne saken