Rett før helga ble det kjent at Mette Kaaby går av som kunstnerisk direktør for Bodø 2024. Det skjer under fem måneder etter at hun ble ansatt som spydspiss for den kunstneriske satsingen under det europeiske kulturåret 2024.

Kaaby var fremdeles inne i sin prøvetid, men får likevel med seg til sammen 1,6 millioner kroner i sluttpakke. Vi skal ikke ha noen mening om årsaken til at Kaaby sluttet, eller hvem som har ansvaret for at det skjedde; Kaaby selv eller den organisasjon som ansette henne.

Det har vi ingen forutsetninger for å gjøre, og det av en enkel grunn: absolutt ingen vil si noe som helst om hva som ligger bak avgangen, bortsett fra en vag formulering om «uenighet rundt kunstnerisk strategi».

Kaabys sluttavtale sier faktisk rett ut at ingen skal si noe om bakgrunnen for avgangen. Det vekker naturlig nok en mistanke om at årsaken til at Kaaby fikk med seg en millionsum nettopp var å hindre at offentligheten får innsikt i hva som ligger bak.

Det vil si at en offentlig institusjon bruker offentlige midler for å hindre at offentligheten får innsyn i hva den holder på med.

Det er selvfølgelig helt uakseptabelt, og Avisa Nordland har søkt om innsyn i alle dokumenter som danner grunnlag for Kaabys avgang. Bodøs 2024s svar har til nå vært et bastant nei.

Det finnes åpenbart fakta i et materiale som omhandler personalforhold som ikke bør offentliggjøres. Men det finnes lang praksis for at det er mulig å holde unna slike opplysninger, og likevel offentliggjøre årsaken til en avgang.

Det skal ifølge offentlighetsloven faktisk gis innsyn i saker osm denne «dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak».

Mye tyder på at ledelsen i Bodø 2024 bryter offentlighetsloven – og ikke minst intensjonen i den loven – når de ikke lar dette unntaket gjelde her.

Dette er dessverre ledd i en bekymringsfull tendens der stadig mer av offentlig virksomhet organiseres som egne selskaper.

Det er en effektiv organisering, men det gir også en uheldig avstand mellom politikere som må stå til ansvar overfor sine velgere, og ansatte/styrer som ikke må stå til ansvar for noen. Det gjør at politikerne kan vaske sine hender når kritikk oppstår, og skyve ansvaret fra seg.

Men Bodø 2024 er og blir et offentlig prosjekt, i siste instans eid av innbyggerne i Bodø og Nordland. De har krav på åpenhet, og de har krav på en organisasjon som tar sitt demokratiske ansvar på alvor.

Så langt har de fått det diametralt motsatte. Skal derfor Bodø 2024 beholde sin legitimitet, må organisasjonen snu og offentliggjøre årsaken til kunstnerisk leders avgang.