I alle de siste tre årene er det registrert under 130 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser, viser ferske tall fra Rovdata.

Antallet brunbjørner har imidlertid falt markant fra toppåret i 2010 da det ble registrert så mange som 166 dyr.

– Vi påviste 125 ulike bjørner i landet i fjor, hvorav 55 hunnbjørner og 70 hannbjørner. Dette er, som i fjor, det laveste antall bjørner som er registrert i Norge siden registreringene startet opp i 2009, sier Rovdatas leder Jonas Kindberg.

Kun én bjørn ble identifisert ved DNA i Salten i 2017: En hannbjørn i Skaiti, regisrert som NO28. Samme bjørn er DNA-sporet til Skaiti i 2016 også.

Brennåsen i Rana og Åbjørvatnet i Bindal er de to eneste andre sikre observasjonene - via DNA - på bjørn i Nordland i 2017.

Salten

Registreringer i Salten i 2016: Sau skadet av bjørn (ukjent DNA) i Båtfjell. To forskjellige bjørner registrert i Slaipa (hunn NO17) og Gårro (hann NO27).

Registreringer i Salten i 2015: Løytadalen i Sørfold (hann NO24), Argaladtoppen og Skaiti i Saltdal (hann NO24), Kjeldvannet (hann, ukjent), Lilly, Jakobsbakken (ukjent)

Registreringer i Salten i 2014: Risedalen, Saltdal (hann, ukjent), Storvatnet, Saltdal (hunn, NO17), Skaiti (hann, NO24), Saltdal (NO12)

48 av bjørnene lever i Hedmark, mens 37 lever i Finnmark og 29 i området som tidligere var Nord-Trøndelag fylke. Med sju ungekull i 2017 er bestanden fortsatt godt under Stortingets bestandsmål på 13 årlige ungekull.

Totalt ble det samlet inn 1.034 prøver fra bjørn i fjor, hvorav 776 var skitprøver, 249 prøver av hår og 9 vevsprøver fra døde bjørner.

(©NTB)