Sju kommuner i Salten kan få fiskeforbud i fem år

Fisker: Mange av elevene i friluftslivsfag ved Knut Hamsun videregående skole, blant annet Kristin Meier (18) og Johann Åsbakk (17), benytter mulighetene til å fiske i elver og vassdrag i Hamarøy. Det kan det i verste fall bli slutt på.

Fisker: Mange av elevene i friluftslivsfag ved Knut Hamsun videregående skole, blant annet Kristin Meier (18) og Johann Åsbakk (17), benytter mulighetene til å fiske i elver og vassdrag i Hamarøy. Det kan det i verste fall bli slutt på. Foto:

Mer enn 30 elver/vassdrag i sju kommuner i Salten er foreslått stengt for fiske i en femårsperiode.

DEL

Forslaget fra Miljødirektoratet omfatter først og fremst vassdrag som det ikke er innlevert fangstrapportering for.

I Salten omfatter dette 12 vassdrag i Steigen, ti i Hamarøy, fire i Sørfold, Meløy og Gildeskål, tre i Saltdal og to i Bodø.

For Ytre Hamarøy Grunneierlag kan konsekvensen bli at Steinslandsvassdraget, Lilandsvassdraget, Åslivassdraget og Straumsvatnvassdraget blir stengt for fiske fra 1. januar 2021.

– Med tanke på bolyst, folkehelse og alle de andre positive momentene som er knyttet til et godt fiske- og friluftsliv, mener vi det vil være en katastrofe dersom vassdragene våre skal bli stengt for fiske i fem år, sier lederen i laget, Ragnar Jullum.

Katastrofe: – Det vil være en katastrofe dersom vassdragene våre skal bli stengt for fiske i fem år, sier lederen for Ytre Hamarøy Grunneierlag, Ragnar Jullum.

Katastrofe: – Det vil være en katastrofe dersom vassdragene våre skal bli stengt for fiske i fem år, sier lederen for Ytre Hamarøy Grunneierlag, Ragnar Jullum. Foto:

Grunneierlaget har gitt innspill til Fylkesmannen i Nordland på forslaget.

– Vi vil gjøre alt vi kan for etterkomme de kravene som pålegges oss for å kunne ha et aktivt og godt fiske i vassdragene våre. Vi kan garantere at fra høsten 2020 skal det årlig komme fangstrapport fra de anadrome vassdragene på ytre Hamarøy, forsikrer grunneierlaget.

Elgen viktigst

Ragnar Jullum sier i en kommentar til Avisa Nordland at Ytre Hamarøy Grunneierlag de siste årene har hatt fokus på elgjakta og at andre oppgaver har kommet i bakgrunnen.

– Det er elgjakta som de gir oss de største inntektene, påpeker Jullum.

Viktig: Mulighetene for å drive med fritidsfiske i elver, vann og vassdrag er viktig for mange nordlendinger.

Viktig: Mulighetene for å drive med fritidsfiske i elver, vann og vassdrag er viktig for mange nordlendinger. Foto:

Dette har ført til at fangstrapportering fra fiske både i innlandsvann og anadrome vassdrag har kommet i skyggen av den store satsingen på å få til en god jaktorganisering.

– Vi har tatt for lett på det med rapporteringen de siste årene. Det må vi bare innrømme. Vi var flinkere før, erkjenner Jullum.

Han forteller at det er bra med fisk i flere av vassdragene som nå risikerer å bli stengt og at mange benytter seg av tilbudene.

– Det vil være ille dersom slike muligheter skulle forsvinne. Derfor har vi nå skjerpet oss i forhold til de forholdene som Fylkesmannen påpeker og vil iverksette flere tiltak framover. Det er viktig for hele kommunen at vi kan ha dette tilbudet, sier Ragnar Jullum.

Krav siden 1992

Fristen til å komme med utspill på høringsforslaget fra Miljødirektoratet gikk ut 6. september.

– De fleste av innspillene kommer via fylkesmennene. I Nordland har vi mottatt rundt 40 innspill. De viser at mange forsøker å få ting på stell for å opprettholde fisket i årene som kommer, opplyser seksjonsleder på klima- og miljøavdelingen i Nordland fylkeskommune, Tore Vatne, til Avisa Nordland.

Han forteller at det har vært et krav helt fra 1992 om at de som fisker etter laks og sjøørret i vassdrag skal rapportere dette.

– Dette er en måte å få kunnskap om bestandene og bestandsutviklingen på. Dersom man ikke har et minimum av kunnskap om bestanden i de ulike vassdragene, har heller ikke direktoratet grunnlag for å åpne for fiske, påpeker Vatne.

Han roser tilsvaret som Ytre Hamarøy Grunneierlag har kommet med.

– Det var en veldig solid tilbakemelding. Dersom alle hadde tatt tak i problematikken på samme måte ville verden sett mye enklere ut. Vi merker at grunneierlaget legger opp til en grundig jobb framover og håper det vil føre til at det blir åpnet for fiske også de kommende årene. Det vil vi anbefale overfor direktoratet, sier Tore Vatne.

Dette er vassdragene i Salten, samt Meløy og Rødøy, som kan bli stengt de neste fem årene:


Kommune

Vassdragsnummer

Navn på vassdrag

Bodø

162.2Z

Børelvvassdraget

Bodø

165.1Z

Hopsvassdraget

Gildeskål

161.52Z

Ravikelva

Gildeskål

160.72Z

Skauvollelva

Gildeskål

160.51Z

Skromma

Hamarøy

170.83Z

Brennvikvassdraget

Hamarøy

171.1Z

Forsåelva (Tysfjord)

Hamarøy

170.71Z

Lilandsvassdraget

Hamarøy

171.2Z

Muskenelva

Hamarøy

171.6Z

Muskvikelva

Hamarøy

170.81Z

Steinslandsvassdraget

Hamarøy

170.82Z

Straumsvatnvassdraget

Hamarøy

170.51Z

Svartvasselva

Hamarøy

171.7Z

Sørfjordvassdraget

Hamarøy

170.831Z

Åslivassdraget

Meløy

159.813Z

Engabrevassdraget

Meløy

160.32Z

Selstadvassdraget

Meløy

159.9Z

Storåga (Bjerangen)

Rødøy

159.52Z

Kista med Østerdalselva

Rødøy

159.521Z

Litlfjordvassdraget

Rødøy

159.2Z

Oldervikelva (Rødøy)

Rødøy

159.7Z

Reppaelva

Rødøy

159.72Z

Segeråga

Rødøy

159.211Z

Sørfjordelva

Rødøy

159.53Z

Værnes- og Osvassdraget

Saltdal

163.5Z

Saksenvikelva

Saltdal

164.1Z

Storelva (Setså)

Saltdal

163.3Z

Vikelva (Saltdal)

Steigen

169.31Z

Bjørndalselva

Steigen

168.1Z

Brattfjordvassdraget

Steigen

168.90X1

Brennsundelva

Steigen

170.2Z

Forsanvassdraget

Steigen

168.9Z

Forsdalselva

Steigen

169.4Z

Hasselbakkvassdraget

Steigen

169.3Z

Leirosdalselva

Steigen

169.32Z

Lundsvassdraget

Steigen

169.2Z

Marhaugelva

Steigen

169.414Z

Mølnpollenvassdraget

Steigen

169.51Z

Skånlandsvassdraget

Steigen

169.511Z

Tverrelva (Steigen)

Sørfold

167.3Z

Bonnåga

Sørfold

166.2Z

Færøyvassdraget

Sørfold

167.62Z

Rørstadvassdraget

Sørfold

167.63Z

Storelva (Botnfjorden)


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken