En kommentar til ytringen om grunnrenteskatten fra Høyres Bø Nilsen og Thorheim på an.no.

De store oppdrettsselskapene har, om vi ser på regnskapstallene for de siste årene, en rimelig god «restskatteevne», selv om 40 prosent grunnrenteskatt ser voldsomt ut.

De største sjømatselskapene i landet har mellom 16 og 22 prosent kostnadsført selskapsskatt i 2021. Med milliarder i resultat før og etter skatt, null langsiktig gjeld for flere av de store og meget solid arbeidskapital, står det ikke så dårlig til med investeringsevnen som sytekoret fra Høyre vil ha det til.

Sett ut fra regnskapstallene for 2021 er skatte- og investeringsevnen meget god. Både lønnsomhet, likviditet og soliditet får topp karakter i Proff-oversiktene. Hvilke andre næringer oppnår det?

Det er lite som tyder på at skatten vil «knekke ryggen på næringen», at det ikke lenger «vil bo folk i husan» eller gå laks i merdene.

Men eierskapet kan flyttes til utlandet, ved at eierne går sammen og oppretter private equity-selskap, i lavskattland, som overtar eierskapet.

Som pensjonist med moderat inntekt, var min skatteprosent i 2021 på 23,4, en høyere relativ andel enn det milliardselskapene i sjømat ble belastet med.

Konklusjonen gjør seg selv.