Sjokktall fra næringslivet: 1 av 3 bedrifter står i fare for å gå konkurs