- Det som er nytt i år er at vi har i år fått en million kroner fra Samfunnsløftet til Sparebank 1 Nord-Norge til å gjennomføre Ryla-programmet i Bodø, Tromsø, Mo i Rana og Alta. Med 24 deltakere i hver by, utgjør dette nesten 100 ledertalenter. I tillegg er det 32 mentorer fra næringslivet og det offentlige som veileder tre kandidater hver, opplyser prosjektleder Thomas A. Hansen i BDO i Bodø.

BDO er et internasjonalt konsern som driver innenfor rådgiving og revisjon

Større arena

Ryla-programmet har vært gjennomført to ganger tidligere i Bodø i årene 2016 og 2018, med 24 deltakere på hver gjennomføring. Nå blir det løftet opp som en langt større arena i nord med utgangspunkt i fire byer.

En av deltakerne i 2018 var Silje Munkvold i Bodø Bylab, mens Christine Bøckmann-Wilson (41) som er regiondirektør i Personalhuset, stilte opp som en av åtte mentorer.

Ryla står for øvrig for Rotary Youth Leadership Award og er Rotarys ledelsesseminar for ungdom.

- Lederprogrammet er myntet på unge i alderen 18-35 år som er aktive i yrkeslivet, er under utdanning eller har tatt på seg et lederansvar i for eksempel en klubb eller i frivillig virksomhet. Prosjektet er et samarbeid mellom lokale Rotary-klubber, Sparebank1 Nord-Norge, og BDO og Nordnorsk Lederutvikling, fortsetter Hansen.

Jakter nye kandidater

Nå er de på jakt etter nye kandidater og oppfordrer flest mulig til å sende en søknad med informasjon om seg selv og hvorfor de ønsker å delta. Programmet har oppstart i høst, og har søknadsfrist 16. august.

- Vi har bare plass til 24 deltakere på programmet, men vi ønsker å få til en så bred og mangfoldig samling av deltakere som mulig. Derfor oppfordrer vi alle i målgruppen til å søke.

Målsettingen med Ryla er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.Her i nord handler det også mest av alt om å gjøre landsdelen mer attraktiv og skape bolyst, legger prosjektlederen for Ryla til.

Det siste er spesielt viktig for å stimulere flere unge til å bli igjen i her eller flytte hjem igjen etter studier utenfor Nord-Norge. Dette er et viktig bidrag for å beholde attraktiv arbeidskraft i regionen.

Anerkjennelse

- Bare det å bli bedt om å søke programmet av min leder i Bodø kommune var fint, sier prosjektleder Silje Munkvold. Hun kom rett fra høyere studier ved Nord Universitet inn i en prosjektlederjobb i Bylab Bodø.

Munkvold fikk plass i programmet i 2018.

- Det å bli med er i seg selv en bekreftelse på at man blir anerkjent og sett.

Samtidig smakte hun på at hun var ung og litt usikker.

- Du møter også så mange dyktige folk, men du må se deg selv og lære deg å kjenne gjennom hvordan andre ser på deg.

I løpet av en programperiode på 6 måneder var Munkvold gjennom tre samlinger, samt oppfølgingsmøter med sin mentor.

RYLA-programmet

  • Ryla står for Rotary Youth Leadership Award og er Rotarys ledelsesseminar for ungdom.
  • I år blir programmet utvidet til fire nordnorske byer med 24 deltakere i hver by. Totalt 96 ledertalenter.
  • Kandidatene veiledes av 32 mentorer fra næringslivet/ det offentlige.
  • Programmet er myntet på unge i alderen 18-35 år som er aktive i yrkeslivet, er under utdanning eller har tatt på seg et lederansvar i for eksempel en klubb eller i frivillig virksomhet.
  • Søknadsfristen for nye kandidater er 16. august.
  • Partene i prosjektet er lokale Rotary-klubber, Sparebank1 Nord-Norge, BDO og Nordnorsk Lederutvikling (programansvarlig),

- Det vanskeligste var å sette konkrete mål for hva jeg selv ønsket.

I den prosessen ble det også felt noen tårer, forteller hun med et smil.

- I programmet blir man utfordret på hva man prioriterer å bruke tid på, hva som skaper energi, samt at man skal jobbe med sine positive og negative sider. Det skjer både en til en med mentor, men også i gruppen som består av mentor og tre kandidater.

Munkvold har fortsatt lyst til å være leder, men ikke nødvendigvis med personalansvar.

- Men dette handler også om å stole mer på egne beslutninger. Du trenger heller ikke å være leder for å tilegne deg lederegenskaper, minner hun om.

Nettverk

På toppen av egen utvikling, kommer at man gjennom programmet blir kjent med mange andre kandidater og mentorer. Det i seg selv gir et betydelig nettverk.

For mentor Christine Bøckmann-Wilson er nettverksbyggingen av årsakene til at hun bruker en del tid på foreningene Rotary og gjerne stiller opp som mentor i Ryla-programmet.

- Også er det fantastisk å bli kjent med så mange unge fremadstormende, skyter hun raskt inn.

Bøckmann-Wilson forteller at hun kom inn i Rotary tilbake i 2005. Da flyttet hun hjem til Bodø og ble spurt om å være med. Hun var ukjent med Rotary, men fant fort - slik hun selv beskriver det - en forening som tilbyr mange spennende foredrag og møte med personer som har ulike jobber i både privat og offentlig sektor.

I 2005 var det ikke et Ryla-program, men hadde det vært en slik mulighet ville det vært en unik mulighet for å "bli kjent med byen" på nytt, mener hun.

Som mentor har hun jobben med å veilede tre kandidater.

- Det er viktig å være lyttende og veilede. Ofte kan det være lett å begynne å fortelle sin egen versjon av det å være en ung leder. men det er faktisk ikke meningen. Alle må finne sin egen vei. Og da er det viktig å ikke veilede for mye, poengterer hun om sin rolle.