Regjeringen tar fra distriktene og gir til seg selv. Nå er det vanlige folks tur til å irritere seg i tollen, og få lavere taxfreekvote enn utlendinger inn til Norge. Jeg har sjelden sett dårligere politisk håndverk.

Regjeringen mener taxfreeordningen er viktig for å finansiere Avinor og norske flyplasser. Samtidig har regjeringens kutt i taxfreekvoten gjort at småflyplassene og Avinor mister en kvart milliard i inntekter.

Da kan man spørre seg: hvor var samferdselsministeren når regjeringen jobbet med statsbudsjettet? Dette er jo helt selvmotsigende, og kan få store konsekvenser for kortbanenettet.

Ap og Sp har vedtatt at utlendinger fortsatt kan ta med seg den gamle kvoten inn i Norge, mens nordmenn bare får halv kvote. Jeg forstår at mange syntes dette er provoserende, i tillegg til at mange distriktsflyplasser nå enten må kutte i tilbudet eller øke prisene på flybillettene.