Bodø kommune trenger å spare inn 500 millioner neste år, og foreslår å kutte sosialstøtten for familier tilsvarende barnetrygden. I praksis betyr det at de vil ta barnetrygden fra de familiene som har aller minst, og som trenger disse pengene aller mest! Dette er usolidarisk og korttenkt politikk.

Kommunestyret la denne uka fram budsjettforslaget for neste år. Bodø har dårlig råd og må spare inn 500 millioner. Disse pengene vil de blant annet ta fra barnefamilier som mottar sosialstøtte. Dette er ikke kommunens penger, det er barnas. I tillegg er kommunens gevinst liten, og konsekvensene for barna i familiene enorme.

Siste tall fra SSB viser at 547 barn i Bodø bor i en familie som mottar sosialhjelp: Det er disse barna kommunen nå ønsker å ta pengene fra. Barn som vokser opp i en familie med dårlig råd forteller oss i Redd Barna at det er flaut, at de blir mobbet og at de mister troen på framtiden. Fra forskning vet vi at de har større risiko enn andre barn til å ikke lykkes på skole, til å ha fysiske og psykiske helseplager, til å vokse opp med dårlige boforhold og ha manglende familiestøtte. Uten penger til å betale regninger, varme opp huset, kjøpe nye fotballsko når de gamle er for små eller ta med pølser på skoleturen, er hverdagen uforutsigbar, stressende og bekymringsfull. Det er vanskeligere for foreldrene å ha overskudd til å være en trygg og tilstedeværende omsorgsperson.

Når Bodø kommune nå foreslår at det skal kuttes i sosialstøtten til disse familiene, bidrar de til å forsterke utfordringene disse familiene allerede sliter med. De relativt små summene kommunen sparer er ikke verdt kostnadene barna må betale.

Barndommen er kort, og det haster med å sikre likeverdige levekår for barn uavhengig av hvor i landet de bor. Budsjettforslaget til Bodø viser at dette ikke kan overlates til lokalpolitikere å bestemme. Når økonomien er trang, kuttes det i det som ikke er lovpålagt. Nå må nasjonale myndigheter stoppe kommuners muligheter til å frata barnetrygden fra familier som mottar sosialstøtte.