Ser du slike spor kan du tjene noen tusenlapper

Fylkesmannen i Nordland ber om bidrag.