Gå til sidens hovedinnhold

Sentrums problemer løses ikke ved kortere parkeringstider

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Torsdag vedtok formannskapet i Bodø med knappest mulig margin å holde fast ved gjeldende parkeringsbestemmelser. Det betyr avgift på parkering i sentrum fram til 18.00, slik det har vært siden nyttår.

Høyre hadde foreslått å gå tilbake til avgiftsstopp klokken 16.00, men fikk kun opposisjonens stemmer. Bakgrunnen for Høyres forslag var innspill fra forretningsdrivende i sentrum som mener parkeringestidene reduserer kundegrunnlaget.

De reagerer særlig på at dette skjedde i en periode der de alt slet tungt på grunn av koronapandemien. Det er lett å forstå, og vedtaket om å redusere gratisparkeringen må kunne kalles dårlig timet.

Likevel står debatten om disse to timene i fare for å overskygge de reelle problemene for Bodø sentrum, og de handler om mye mer enn parkering.

Bodø er ikke alene om å ha et sentrum som sliter med å få til aktivitet, det gjør de fleste små byer i Norge. Årsaken er en villet utvikling fremmet av politikere fra slutten av 70-tallet av.

Det var da man begynte utviklingen av områder med gigantiske kjøpesentre i byenes utkanter. I Bodø førte det til etableringen av City Nord, som i dag er Nord-Norges største kjøpesenter, og en rekke andre butikker på Stormyra.

Dette skjedde parallelt med at man søkte å flytte mennesker ut av sentrum og inn forstedene. Årsaken var bilismens endelige gjennombrudd. Den tillot en differensiering av aktiviteter i byene, med kjøpesentrene som brua mellom sentrum og forsteder.

Slik er situasjonen i dag, og selv om man har reverserte mye av denne politikken kan sentrum aldri konkurrere med City Nord når det gjelder parkering.

Der blir det gratis å parkere så lenge privateide Coop ønsker å utnytte den store konkurransefordelen det gir. Det kan bare kompenseres direkte gjennom gratis parkering i sentrum hele dagen, og det er uaktuelt av så mange grunner.

Tiden er kanskje derfor inne til å tenke helt nytt om sentrum; se på hva som er sentrums fordeler i forhold til kjøpesentrene og hvordan man kan bygge på dem.

Kanskje bør man heller anlegge store parkeringshus ved innkjørslene, og la folk spasere derfra i rene og bilfri bygater der de kan handle, besøke kafeer og nyte urbaniteten? En opplevelse mer lik den du får i København enn på City Nord.

AN sier ikke at dette er måten å løse sentrums problemer på, det er bare et eksempel på at vi bør starte med blanke ark og ikke prøve å løse fortidens problemer.

Bodø kommune har allerede snudd når det gjelder å la folk bo i sentrum, og det er bra. Ideen om sterke kjøpesentre er også på retur, men de lar seg ikke flytte like lett som folk.

Derfor trenger vi en ny sentrumsdebatt, og den må handle om mye mer enn parkeringstider og parkeringspriser.

Kommentarer til denne saken