Ja, Berit Hundåla (ordførerkandidat for Vefsn SP og 7. kandidat, Nordland Fylkesting), Fremskrittspartiet i Nordland er enige med Senterpartiet om at fylket vårt har store ubrukte ressurser, som kan danne grunnlag for mange nye arbeidsplasser og økt bolyst for unge. Forutsetningen er at vi legger til rette med gode digitale løsninger som er tilgjengelig for alle, godt utbygde samferdselstilbud og gode veger, gode tilbud for videre- og etterutdanning, og ikke minst gode tilbud på de minste videregående skolene i distriktene.

Vefsn SPs ordførerkandidat har frekkhetens nådegave når hun snakker varmt om samfunnene i distriktene, og samtidig er høyt på banen og viser til at sentraliseringskåte politikere gjør hva de kan for å rive vekk grunnlaget for desentralisert utdanning, samferdsel, og tannhelse.
Hvem er disse sentraliseringskåte politikerne? Lider Senterpartiet og Berit Hundåla av en massiv erindringsforskyvning? For hva har Senterpartiet gjort i Nordland fylke? Siden husken har fått en slik fryktelig tilbakegang, så kan jo jeg fortelle hva Senterpartiet vært med på sammen med AP, SV og KrF;

• etterslepet på fylkesvegene har passert svimlende 9 milliarder (9 000 000 000)
• ingen nye større fylkesvegprosjekter er igangsatt
• fjerning av busstilbud i distriktene
• nedleggelse av tilbud i den videregående skolen for å flytte disse tilbudene til større plasser, gjerne Bodø. Bare i 2017
ble det nedlagt 28 tilbud rundt omkring i Nordland
• gjort det vanskeligere for de små skolene i distriktet å opprettholde tilbud
• bidratt til fortsatt utrangert materiell i fylkesfergedriften
• vedtatt å flytte fergeleiet i Mosjøen dit ingen vil ha det
• STORE, problematiske endringer i kystbefolkningens samferdselstilbud. Noe som har ført til distriktsopprøret «NOK ER
NOK»
• satsing på ubegripelig «finkultur» i Bodø, på bekostning av breddetilbud ute i distriktene
• økonomisk administrativ fråtsing, overfylt fylkesråd med et kobbel av rådgivere
• nedleggelse av tannlegekontor i distriktene, for å flytte tilbudene til byene

Ja, listen er lang, og dette er bare noen eksempel på hva som ligger igjen etter Senterpartiet og Arbeiderpartiet som de styrende i Nordland Fylkeskommune i 20 år. Når man nå ser meningsmålinger som gir Senterpartiet økt oppslutning, er det grunn til å advare velgerne mot hva som faktisk er i vente dersom disse får fortsette.

Vi har hatt utallige besøk på fylkestinget fra fortvilte folk langs kysten vår. Da har de styrende partiene «gjemt» seg på sine grupperom eller hotellrom. De vil ikke engang treffe folket!

Vi kan for øvrig vise til langt bedre resultater som en konsekvens av vår politikk: en dobling av samferdselsbevilgningene til Nord-Norge, styrket kommuneøkonomi, betydelig satsing på bredbåndsutbygging i distriktene, åpning av flere petroleumsfelt utenfor Nordland, redusert bompengeandel i nye veiprosjekt, statlig innløsing av bompengegjeld, økte investeringer i landbruksnæringen og stor økning i fiskeeksporten. Dette er noe av effektene etter 6 år med Fremskrittspartiet i regjering.