Sender pasientene hjem og permitterer ansatte

Samtlige 25 pasienter har nå reist fra Nordtun Helserehab, og fra mandag av er 45 ansatte permittert.