Da det i desember var kulderekord i Sibir og minusgrader i samtlige amerikanske stater unntatt Hawaii var gammelmedia tyst. Nå er store deler av den nordlige halvkule inne i en kuldeperiode. Det gjelder både Nord-Amerika, Asia og Skandinavia. Om media nevner dette, blir det kanskje i en bisetning, men ikke problematisert i forhold til påstandene om global oppvarming. I januar har det grunnet atmosfæriske forhold i en kort periode blitt ført varm luft fra subtropiske strøk til Europa og vi har sett temperaturer rundt 20 grader flere steder. Dette er ikke uvanlig og flere steder i Midt-Norge rapporterer ofte om slike temperaturer i desember en dag eller to. Men NRK slår dette stort opp og erklærer at dette kortvarige fenomenet nærmest er bevis på at vi mennesker ødelegger klimaet.

Sagt på en annen måte: selv værmelding er i dag politisert. Ting vi alle før tok for nøytral informasjon må nå tolkes gjennom agendaer.