Gå til sidens hovedinnhold

Selv om VG kommer dårlig ut av denne saken, viser den også medias sentrale rolle i å avsløre overgrep

Artikkelen er over 2 år gammel

Apropos Dette er et leserbrev, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den ble ingen utpreget sosial sammenkomst, festmiddagen under landsmøtet til Norsk Journalistlag (NJ). Rundt alle bord satt vi middagsgjester musestille med nesen ned i våre mobiltelefoner.

Der la VGs nyhetsredaktør fram konklusjonene i den interne granskingen av avisens håndtering av den famøse dansevideoen med Trond Giske.

Interessen er ikke så rar. NJ organiserer stort sett alt av journalister i Norge, og det som har skjedd i VG går langt ut over et enkelt mediehus, en redaktør og en journalist.

Nå ble det adskillig mer sosialt ut over kvelden, men ringvirkningene av VGs fadese vil følge både festdeltagerne og alle andre norske journalister for alltid.

VG er Norges kanskje ledende avis når det gjelder både gravende og politisk journalistikk, og deres grove feilbehandling av en kilde vil antakelig endre hele måten vi journalister driver kildearbeid på.

Både i retning av mer ordrette sitater, og opptak av intervjuer.

Nå er ikke det nødvendigvis av det onde. Den omtrentlige, norske sitatskikken, der vi kun gjengir «hovedinnhold», er helt uakseptabelt i land som USA og Storbritannia. Der skal alle sitater være ordrette.

Og i en tid der stadig flere profesjonelle kilder benekter sine uttalelser når de får kritikk for dem, er det nok lurt å ha bedre dokumentasjon enn kun våre notatblokker.

Slik sett kan det faktisk komme noe godt ut av denne saken, men det gjør ikke VGs handlinger mer akseptable. Det unnskylder heller ikke de store svakhetene ved den interne rapporten.

Den er riktignok selvkritisk, ikke minst når det gjelder redaktør Gard Steiros rolleforståelse og behandling av den kvinnelige kilden.

Så kritisk at en mindre populær redaktør (både blant de ansatte og i styret) enn Steiro nok hadde måttet gå.

Den gir likevel kilden hovedskylda for det som skjedde, og sier mer eller mindre direkte at hun lyver når hun hevder at hun aldri sa ordene «det ble litt mye».

Rapporten gjør også noe ekstremt oppsiktsvekkende; den siterer fra en samtale mellom kilden og journalisten som de begge var enige om å holde skjult.

Om ikke dette var eksplisitt godkjent av kilden - noe VG så langt verken har villet bekrefte eller avkrefte - er det et svært alvorlig brudd på kildevernet. Ja, langt på vei et mye verre overtramp enn et eventuelt feilaktig sitat.

At en kilde kan stole på at media beskytter konfidensiell informasjon er helt avgjørende for at kilder vil snakke med oss om kontroversielle saker.

Og dette kildevernet gjelder selv om kilden skulle framstille samtalen med journalisten på en feilaktig måte utad.

Faren for at det skal skje er noe man må tenke over før man inngår en avtale om hemmelighold. Når den først er inngått, gjelder den uansett.

Vi lever i en tid der tradisjonelle medier er under økende press. Påstander om fake news og en vridd agenda sitter løst på de populistiske ytterfløyer, og stadig flere foretrekker å få sine nyheter fra sosiale medier der de stort sett kan kommunisere med folk de er enige med.

I en slik sammenheng bidrar ikke akkurat VGs handlinger til å styrke tradisjonelle mediers omdømme.

Men da må man ikke glemme at det var andre tradisjonelle medier (NRK og TV2) som avslørte VGs begredelige kildearbeid. Og at Aftenposten, som er i samme mediekonsern som VG, på lederplass har krevd redaktør Steiros avgang.

Så selv om VG kommer dårlig ut av denne saken, viser den også medias sentrale rolle i å avsløre overgrep og beskytte utsatte enkeltindivider.

Såframt vi tør rette det kritiske søkelyset mot oss selv og våre egne også. Det har ikke alltid vært tilfelle, men også her peker forhåpentligvis denne saken fram mot bedre tider.

Bare vi får nesen ut av våre egne mobiltelefoner, og begynner å kikke hverandre i kortene.

Kommentarer til denne saken