«Kvinner tjener mindre enn menn med samme jobb».

«Smerter hos kvinner og menn behandles ulikt».

«Kvinner på selvforsvarskurs utsatt for grov hets».

«Nyfødte får to etternavn, men morsnavnet er fremdeles taperen».

«Kvinner og menn blir sommeryre på forskjellige tidspunkter».

«Stress er farligst for kvinnehjertet».

Det står svart på hvitt i Sykepleien. Selv ikke hjertet vårt tåler like mye som hjertet til en mann.

Eksemplene over er hentet fra ulike norske nyhetsmedier de siste månedene. Det er kvinnene som kommer dårligst ut i alle sakene. Vel, det er ikke helt sant. Vi kommer best ut når det gjelder vår- og sommeryrheten. Kvinnene blir nemlig våryre allerede i april, ifølge sexolog Maria Kinnerud. Menn er litt tregere.

Vel, vel. Det er jo i det minste hyggelig å vinne kampen om våryrheten.

I andre deler av samfunnet er det menn som leder an. I desember viste forskning fra Universitetet i Oslo at over en tredjedel av lønnsforskjellene mellom norske menn og kvinner skyldes ulik lønn for likt arbeid. I 2021 viste tall fra SSB at kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 87,9 prosent av menns lønn.

Norske menn tjener 4,6 prosent mer i timen enn norske kvinner i samme stilling. Jeg lurer oppriktig på hvilken ekstrainnsats herrene legger ned i sin jobb for å fortjene disse prosentene. Det skal vel godt gjøres at absolutt alle menn i arbeidslivet yter 4,6 prosent ekstra enn absolutt alle kvinner.

Det er ikke bare på lønnsslippene det er store forskjeller på kjønnene. Det er det også i helsesektoren.

Hver tredje voksen i Norge lever med smerter. Flertallet av disse er kvinner. Men vi blir ikke behandlet likt som menn når vi har vondt, ifølge en ny doktoravhandling fra Göteborgs universitet. Forskningen har studert 77 vitenskapelige artikler om kjønn og langvarig smerte.

Kvinner blir i noen studier framstilt som mer vant til smerter på grunn av menstruasjon og fødsel – og i noen studier fremstilles vi som hysteriske og overfølsomme.

Menn beskrives som pasienter som tåler smerter, og som tøffe pasienter som holder ut. Forskningen har også funnet et tydelig mønster som viser at kvinner med kroniske smerter ofte blir henvist til psykolog i stedet for medisinsk behandling.

Det pekes på hormonelle og genetiske forskjeller på hvordan menn og kvinner føler smerte, og det kan godt hende at kvinner er mer var for dette. Men skal det virkelig ha en betydning for hvordan vi blir møtt hos legen når vi har vondt et sted? Smerte er smerte, uansett hvem som føler den.

Det er fremdeles enorme kunnskapshull når det kommer til kvinnehelse. Vi vet lite om sykdommer som adenomyose og endometriose. Vi vet ikke hvorfor gravide kvinner rammes av svangerskapsforgiftning. Vi vet ikke hvorfor noen kvinner får PMS. Forskningsrådet har de siste fire årene finansiert 79 prosjekter som fokuserer på kvinnehelse med vel 100 millioner kroner i året.

Det er ikke nok. Det er så utrolig mye vi ikke vet om disse sykdommene, som kan være fullstendig ødeleggende for kvinners livskvalitet. Vi fortjener å få svar.

Gratulerer med dagen!

Hilsen en overfølsom og hysterisk kvinne.