Selskapets japanske eiere gjør god butikk på norsk laks

De japanske eierne av Cermaq har gjort svært god butikk på oppkjøpet av oppdrettskonsernet.