Selskapet satser 580 millioner på nytt prosjekt - kan gi mange arbeidsplasser

Steigen får ti nye årsverk innen havbruk, denne gangen gjennom prosjektet iFarm.