Selskap mener flere Bodø kommune anskaffet IT-tjenester ulovlig. Rådmannen er sterkt uenig

Rolf Kåre Jensen er uenig i påstandene om at Bodø kommune har begått ulovligheter i anskaffelsen av IT-tjenester hos Atea.

Rolf Kåre Jensen er uenig i påstandene om at Bodø kommune har begått ulovligheter i anskaffelsen av IT-tjenester hos Atea. Foto:

Braathe-gruppen krever millionbeløp fra Bodø kommune.

DEL

Ifølge nettavisen digi.no krever IT-selskapet Braathe-gruppen et millionbeløp fra Bodø kommune og hevder kommunen foretok ulovlig anskaffelse av en IT-driftsavtale med Atea tilbake i 2015. Disse beskyldningene benekter rådmann i Bodø, Rolf Kåre Jensen.

– Bodø kommune mener bestemt at det i denne saken ikke er foretatt en ulovlig anskaffelse fra kommunens side, konstaterer Jensen i en e-post til digi.no.

I fjor høst kjøpte Braathe-gruppen opp det nordnorske IT-firmaet Itet AS, og arvet dermed Itets pågående rettstvister. Sistnevnte anklagde kommunene Røst, Bodø, Hamarøy og Steigen for ulovlige IT-anskaffelser der Atea vant anbudene. Ifølge Itet var dette i strid med loven.

Digi.no skrev 16. mars om at Steigen måtte punge ut for ulovlighetene. Kommunen inngikk da et forlik med Braathe-gruppen, ifølge hevingskjennelsen fra Salten tingrett som digi.no hadde fått innsyn i.

I samme artikkel sa administrerende direktør i Braathe-gruppen, Tron Braathe, følgende:

– Erstatningskravet mot Bodø kommune er et vesentlig beløp. Jeg kan si at det er snakk om et millionbeløp. Vårt syn er at det må få noen konsekvenser når man ikke følger anbudsreglene.

Ifølge Braathe hadde selskapet invitert kommunen til et forlik, uten respons. Rådmann Rolf Kåre Jensen har imidlertid en annen oppfatning av kontakten dem imellom.

– Bodø kommune opplever ikke at Braathe-gruppen har kommet med noe forlikstilbud. Bodø kommune ved rådmannen har fått en uformell henvendelse på e-post fra Hans A. Nilsen (tidligere leder iTet) hvor det bes om en samtale over en kopp kaffe for å diskutere om det er noen måte saken kan løses utenfor rettsapparatet, sier Rolf Kåre Jensen til digi.no.

Ifølge han har Itet gjentatte ganger klaget forholdet opp til ulike instanser, uten medhold. Jensen mener saken mot Steigen er helt ulik den Braathe-gruppen har anlagt mot Bodø kommune. Men han er åpen for en uformell prat om saken.

– Bodø kommune ønsker likevel å forholde seg profesjonelt til dette, og rådmannen vil derfor når anledningen byr seg takke ja til en uformell samtale og se hva det måtte bringe med seg, sier Jensen til nettavisen.

Det kan se ut til at tvisten må avgjøres i rettssalen.

– Det er selvsagt veldig synd at verdifulle ressurser – hos begge parter – skal bruke tid på denne type aktiviteter, de ressursene kunne vært brukt på langt mer konstruktive aktiviteter. Noen ganger blir det dessverre slik, avslutter rådmann Rolf Kåre Jensen.

En eventuell rettssak er berammet i Salten tingrett i februar 2021.

Artikkeltags