Det er et av de mest ikoniske byggene i Bodø, tegnet av arkitekt Odd Irgens i 1959. Det ble opprinnelig bygget for administrasjonen i gamle Bodin kommune, men er nå mer kjent som Herredshuset; et signalbygg ved innkjørselen til Bodø med sitt vakre veggrelieff "Jorden, skogen og havet" laget av Ole Holand.

Bodø kommunes tekniske etat flyttet ut av bygget for to år siden, og nå er det klar for en ny fase. Veggrelieffet skal bevares, samt Herredsstyresalen og Formannskapssalen, mens resten av bygget vil utgjøre kjernen i en ny «bydel» med boliger, butikker og kontorer.

Onsdag behandler Plan- og miljøutvalget i Bodø kommune detaljreguleringsplanen for området. Den gir rom for 1.500 kvadratmeter nye arealer gjennom nybygging og ombygging.

Det blir det blant annet plass til 85 nye boenheter. 26 av dem er mindre leiligheter under 50 kvadratmeter, mens 59 av leilighetene er større enn 50 kvadrat.

Bodø kommunestyre får saken til endelig behandling den 28. oktober, og det er et svært spennende prosjekt politikerne i Bodø da får forelagt seg.

Ja, dette prosjektet gir helt unike muligheter, både sett i forhold til Herredshusets historie og dets framtidige bruk. Men det krever at politikerne evner å tenke på noe mer og noe annet enn hvor mye de kan får for området når det skal selges.

Et salg er nemlig allerede vedtatt, og Bodø kommunes økonomi er anstrengt. Den gjør det nok fristende å prøve å maksimere profitten ved et salg. Det er en fristelse politikerne ikke bør falle for.

Bodø sentrum er et av landets aller dyreste områder både å kjøpe og leie bolig i. Og prisene har økt mer det siste året enn i noen annen norsk by. Snart er det bare de aller rikeste som har råd til å bo i sentrum.

Bodø Venstre foreslo for to år siden å bruke området ved Herredshuset til å bygge utleieboliger for ungdom som flytter til Bodø, blant annet for å gå på videregående skole. Det er fortsatt et godt forslag, som kan bidra til å stoppe dagens forgubbing av Bodø sentrum.

Det blir neppe flertall for Venstres forslag, men det Bodø sentrum trenger minst av alt nå er enda et boligprosjekt for de gamle og de rike. Ikke minst med de muligheter en ny, sentral bydel rundt et historisk bygg vil gi.

Sentrum trenger desperat flere ungdommer og flere barnefamilier, og her sitter kommunen på et prosjekt de bevisst kan styre inn mot disse gruppene.

Det kan gi litt mindre penger i kassa på kort sikt, men det blir fort ekstremt dyrt dersom galopperende boligpriser stopper tilflyttingen av unge, kompetente mennesker til Bodø.

De boenheter man legger opp til her er faktisk veldig godt egnet for begge disse gruppene; de små leilighetene for unge enslige og par, de større for familier.

Men disse leilighetene vil passe like godt for rike eldre, og selges området forutsetningsløst er det nesten garantert at de vil presse ungdommen ut av dette området også.

Man trenger ikke være enige i Venstres forslag for å synes at det er en elendig ide. Og det er fullt mulig å selge dette området til utbyggere som vil ta hensyn til hvilke boligkjøpere kommunen ønsker å prioritere her. Men det vil antakelig ikke kunne skje til full markedspris.

Bodø kommune bør i det minste sondere terrenget for slike muligheter før de selger til høystbydende.

Gjør de ikke det gir de fra seg en unik mulighet til å endre dynamikken i Bodøs boligmarked.

Og Herredshuset ender som nok en ruin i en ghetto for gamle rikinger.