I juli flyttet jeg hjem til Bolga etter 20 år i Oslo. Etter en måned «heime» kjennes ennå valget helt riktig og jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på en ny hverdag som kjøpmann. Jeg håper også mange andre gjør som meg og flytter tilbake til Nordlandskysten.

Mens jeg bodde i Oslo ble jeg stolt og aktivt medlem i Senterpartiet. Jeg har som nå avgått leder i Grünerløkka Sp argumentert for by-partiet Senterpartiet og prøvd å rive skillelinjene mellom by og land. Vi trenger begge deler. Min hjemøy er Bolga, min hjemby er Oslo, og det skal være mulig å leve gode liv begge steder. Fullt og helt tror jeg på at Senterpartiet er det partiet som har de beste løsningene for folk flest i hele landet.

Jeg er ennå stolt medlem av Senterpartiet, men syns det er tungt å argumentere for Sp nå som jeg har flyttet hjem til ei øy hvor man er avhengig av båt for å komme seg noe sted i verden. Som senterpartist gjør det rett og slett vondt å se at det er et fylkesråd bestående av bl.a. Senterpartiet som har stått for reduksjon av båtanløp samt arbeidet for fjerning av ekspeditørene langs Nordlandskysten.

I en stadig skiftende verden hvor forutsetninger endres, må også vi som bor på øyene langs kysten tenke nytt og tilpasse oss. Hvis ikke dør vi. Som senterpartist må jeg også godta at mitt parti inngår kompromisser og avtaler med politiske samarbeidspartnere. Noen kameler må svelges av alle partier i et samarbeid, men er ikke denne samferdselskamelen for stor? Selger vi Sp-sjela vår for å ha en plass i Fylkesrådet? Jeg mener Senterpartiet bør søke makt og vise at vi er et parti for så vel byen som for bygda, men vi må gjøre det uten å svikte vårt partis grunnfjell og grunntanke. Det føler jeg vi er i fare for å gjøre nå.

Jeg håper at Nordland Senterparti nå før valget kan bekrefte at vi vil arbeide for å reversere de tidligere innførte kuttene i rutetilbudet til småplassene i Nordland, samt bekrefte at Senterpartiet vil skal legge bort planene om å fjerne ekspeditørene på kaiene langs kysten. Med en slik bekreftelse blir det litt lettere for oss på grasrota i partiet å se folk i øynene når vi skal slåss for at Senterpartiet skal bli valgets vinner.