Selger hytter, planlegger bryggehotell i havkanten

Det jobbes nå med planer om en betydelig omlegging av driften ved Hamarøy Fiskecamping på Presteid.