Selger arealer for 4,5 millioner i havn

Steigen kommune vil selge alt nyttbart næringsareal i Nordfold havn til tre aktører.

DEL

De tre virksomhetene som et enstemmig formannskap vil selge arealene til, er Cermaq Norway, Folla Alger og Nordfold Eiendom. Prisen er satt til 4,5 millioner kroner.

Salget omfatter ikke nødvendig areal for vei og en eventuell framtidig kai. Nøyaktig utforming av salgsarealet og arealfordeling mellom aktørene må avklares nærmere mellom kommunen og aktørene.

Tilbudet gjelder fram til 1. juni. Kommunedirektøren gis fullmakt til å søke om deling av arealet og gjennomføre salget, samt å inngå midlertidige leieavtaler på det øvrige arealet.

Artikkeltags