Seks millioner til Cermaq. – Forskning er avgjørende

Cermaq Norway AS har fått seks millioner kroner til innovasjonsprosjekt i havbruksnæringen.